Spolbilar

  Lösningen finns nära för era problem med vatten och avlopp.

  Vatten utgör en av de viktigaste ingredienserna i våra liv. Med vår spolbil samverkar vi med de flesta brunnsborrare som är verksamma i Småland, Blekinge och Östergötland. Tryckning och spolning av djupborrade brunnar görs i syfte att kunna öka inflödet eller att rena brunnen från smuts. Även rengöring och klorering av grävda brunnar förekommer.

  Spolning av gatunätens dagvatten och avlopp utförs på återkommande avrop från gatunätsansvariga i kommunerna i vårat närområde och det även i samband med relining och filmning.

  Spolning med återvinning

  Fastighetsägare från hyreshus till villor är också en stor kundkrets där vi vid uppkomna avloppsfriktioner strävar efter att kunna hjälpa snarast. Vi genomför även filmningar av avlopp med dokumentation. Lantbrukens gödselkulvertar tillhör också de områden som vi understödjer när problemen uppstår. Vi har idag 3 storspolare varav 2 har återvinning av spolvattnet. Dessutom finns ytterligare ett femtontal kombispolbilar i flottan. De flesta har godkända med hetvattenspolning

  Tömning av enskilda avlopp utförs på årligt uppdrag åt flera kommuner samt att även slutna tankar töms på avrop direkt från kund.

  Vill du veta mer?

  Kontakta oss

  Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår