Miljötransporter

  Hantering av farligt avfall kräver kunskap som garanterar ett korrekt omhändertagande.

  Hantering av farligt avfall styrs av många regler och bestämmelser.

  Med moderna flerfackstanksfordon och fjärrflaksfordon omhändertas många olika typer av fraktioner från samhällets dagliga verksamhet.

  Det kan bl.a. vara emulsioner, spillolja och färgvatten från industri och jordbruk, aerosoler, färgburkar och batterier från kommunernas miljöstationer, stickande och skärande fraktioner från sjukvården.

  Fraktioner mellanlagras för att sedan samordnat i moderna fjärrfordonsenheter transporteras till de olika platserna inom Sverige där omhändertagandet fortsätter för just den fraktionen.

  Det som genomsyrar vår verksamhet är att hanteringen följer de bestämmelser som finns och att kunden säkerställs ett korrekt omhändertagande med spårbarhet.

  Personalens kunnande med lång yrkeserfarenhet avseende hantering av farligt avfall är en styrka och stor framgångsfaktor både för oss och er som kund.

  Vill du veta mer?

  Kontakta oss

  Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår